mobirise.com

Välj en samarbetspartner som står för kunskap och kvalitet!

Naturligtvis är det många viktiga punkter att se till vid köp av en begagnad truck, men det absolut viktigaste är att du får en leverantör som verkligen ger dig rätt service.

En truckservice du kan lita på

10 råd vid köp av Begagnade Truckar

På Alpha Material Handling är kunskap och kvalitet A och O för att både vi och våra kunder ska vara nöjda till 100 procent. Detta ska dock inte vara några hemligheter rörande vad det är som är viktigt och hur det går till att bli en nöjd kund. Av den enkla anledningen kommer du här att finna de 10 absolut viktigaste råden rörande vad alla som investerar i och köper begagnade truckar måste känna till. När det gäller dessa råd så kommer naturligtvis en del av dem att gälla även vid köpa av nya truckar.

Något alla som går i tankarna på att köpa en begagnad truck alltid måste känna till, är att detta alltid är förknippat med vissa risker. Här ska det alltid finnas i bakhuvudet att denna truck har varit i någon annans ägo och av någon anledning har blivit utbytt. Nu behöver detta inte alls betyda att det är eller var något fel på den, utan de flesta som byter vill ha en nyare modell med flera funktioner eller helt plötslig insett att den var för liten. Många begagnade truckar kommer också från nedlagda företag, vilket då betyder att det inte alls är något fel på dem. Här kan det istället vara så att de nästan är helt nya. Något som dock alltid måste göras vid köp av begagnade truckar är en grundlig kontroll och service. Nedan får du reda på var de vanligaste felen hittas och det viktigaste vid köp av begagnade truckar.

De 10 viktigaste råden vid köp av Begagnade Truckar


1. Välj alltid en seriös leverantör av begagnade truckar

Det viktigaste av allt när du ska köpa truckar är att välja en handlare och leverantör av dessa som du verkligen kan lita på. I det fallet handlar det mera om en samarbetspartner, som alltid ser till att du som kund ska ha de bästa förutsättningarna att utföra ditt arbete på ett kostnadseffektivt sätt.


Många av de handlare i branschen med gott rykte kommer också att vara de som innan försäljning alltid inspekterar och utför den service som krävs på den begagnade trucken. Dessa kommer även att vara de som lämnar någon form av kvalitetsgaranti och om du får några problem med din truck också påvisar en ansvarskänsla för det eventuella problemet.


2. Regeln den billigaste trucken är den sämsta

Nu kommer detta inte att vara en garanti, för visst kan det finnas de som har tur och finner en mycket billig begagnad truck med ett välkänt märke i toppskick. Som sagt så är det inget som är omöjligt. Frågan är dock hur stor chansen är? Här stämmer det oftast med att du får det som du betalar för. Den stora efterfrågan som finns på truckar gör att priset för dessa har ett högt andrahandsvärde.


Är det då så att du finner en mycket billig truck, kommer det således att vara en stor risk med att denna inte är i ett godtagbart skick. Här är det alltid bättre att välja en seriös samarbetspartner som enbart erbjuder begagnade truckar i bra skick som genomgått alla nödvändiga kontroller. Det kostar lite mera, men lönar sig garanterat på lång sikt.


3. Besök alltid säljaren så att du ser vad du köper

I alla de fall som det är möjligt ska du alltid göra ett personligt besök hos säljaren. Detta för att se vad det är du köper, även om du inte har kunskaperna som krävs för att själv bedöma truckens skick. Detta naturligtvis om det inte är så att du redan har en etablerad kontakt med handlaren, så att du vet vad du får och du alltid kan lita på att allt står rätt till.


Det är många gånger så att bilder du sett är tagna ur de bästa vinklarna och förskönar den truck som du är intresserad av, och vid ett besök får du också en personlig kontakt som skapar ett förtroende. Dessutom kommer du att vara den som kan provköra de begagnade truckar du är intresserad av innan du genomför köpet.


4. Var noga med att välja rätt truck

Här kan det låta lustigt och att detta är något som alla har koll på, men så är det inte alltid. Bland de begagnade truckar du finner på marknaden är det av yttersta vikt att välja en truck som blir optimal för att utföra de arbeten som köpet avser. Inom detta område är det mycket att tänka på och då är det viktigt att ställa de rätta frågorna.


• Ska trucken vara avsedd för arbete utomhus eller inomhus?

• Vilka höjder har du på portar och dörrar, samt hur högt ska den kunna lyfta?

• Vilka tyngder är det på det gods eller de produkter som ska lyftas och flyttas?

• Vilka funktioner behöver du? Gaffelspridning? Sidoföring?


Här kan det vara många olika frågor som ska besvaras innan det perfekta köpet kan slutföras. När du väljer en seriös leverantör och samarbetspartner, samt om möjligt gör ett besök, så kommer du alltid att kunna få svar på alla de frågor som finns.


5. Batteriet – Kanske det viktigaste av allt på begagnade truckar

Beroende på vilken typ av truck du är ute efter så finns det dieseltruckar och el-truckar samt alla de som dras för hand. När det gäller el-truckar så kommer dessa att vara beroende av ett fullt fungerande batteri. Av den anledningen är det av högsta vikt att kontrollera så att batteriet är i bra skick och har den kraft som krävs för det jobb som ska utföras.


Här ska du då ställa frågan om vilket skick batteriet är i och hur gammalt det är. Detta för att ett byte av batteriet i begagnade el-truckar är en mycket stor investering, som ibland till och med kan kosta mera än det pris som den begagnade trucken betingade. De flesta seriösa handlar kommer att veta detta och har i de fall som det krävs redan bytt ut batteriet i de truckar som de har till försäljning.


6. Kontroll av gafflar och lyftstativ

För att en truck ska få köras och användas i det arbete som ska utföras finns det en del viktiga regler. Precis som alla andra fordon på våra vägar och i arbete så måste en truck regelbundet besiktigas. Något som kontrolleras vid besiktning är att lyftstativet är i fullgott skick samt att truckens gafflar är säkra och inte är för slitna så pass att det understiger godkända värden.


Skulle du inte kontrollera detta vid ett köp av begagnade truckar, så kan detta leda till att du får en anmärkning och körförbud på trucken vid en besiktning. Detta leder då till att detta måste rättas till och då är det nya gafflar som måste köpas. Dessa är dyra och här är det viktigt att du kontrollerar och frågar rörande gafflarna på den truck du är intresserad av innan du slutför köpet.


7. Komfort i arbetet i en truck som fungerar

När du har kontrollerat allt som har med funktioner och skick att göra, samt att du vet att du har gjort valet av en begagnad truck som fungerar för inom det område den ska vara verksam, så kommer du även att vilja ha en komfortabel truck. Här handlar det då lite om hur kräsen du är. Ska trucken användas utomhus under den kalla tiden är det naturligt att vilja ha värme i den. Kommer du att sitta i den under hela dagarna kommer valet av en ergonomiskt utformad sits att vara det bästa. Här är det du som sätter gränserna för ditt val.


8. När du väljer att köpa begagnade truckar utan handlare

En del gånger är det så att det finns truckar till försäljning privat eller så finns det också möjligheter att finna dem på auktioner. Här ska du då tänka dig för lite extra. I det fallet du köper en truck på detta sätt kommer du inte att ha någon att vända dig till om du senare finner att trucken har ett flertal fel som förhindrar att arbetet kan utföras.


När du köper en truck på detta sätt bör du skaffa dig kunskaper som gör att du kan klara av att besikta den på plats, eller att du har en kunnig yrkesman med dig som hjälper dig med detta. Detta för att du ska vara säker på att trucken uppfyller Arbetsmiljöverkets regler för att få användas. Det rekommenderas att alltid köpa begagnade truckar och yrkesfordon av seriösa handlare.


9. Om du köper en begagnad truck i behov av reparation

Naturligtvis kommer det också att finnas alla de som kan tänka sig att köpa en begagnad truck som har ett behov av reparation. Egentligen är ju det många gånger precis vad de seriösa leverantörerna av dessa gör. Ska du göra det är det dock viktigt att ha kunskapen om vad som måste göras och vad det kommer att kosta.


10. Begagnade truckar till kanonpriser

När du ser begagnade truckar till mycket låga priser ska du vara mycket uppmärksam. Egentligen kommer detta att vara något som inte alls existerar. I och med att efterfrågan på dessa fordon är så hög, så finns det ingen anledning för någon att sälja en begagnad truck för ett bottenpris. Här kommer det i regel alltid att handla om truckar behäftade med ett eller flera fel.


Om du luras av detta så kommer du senare att få en kalldusch i form av flertalet dyra reparationer. Detta kommer dock inte att vara det värsta som händer. Den truck du har köpt kommer inte att kunna utföra arbetet som den var avsedd för, vilket då leder till stora förluster i produktivitet.


Begagnade truckar med kvalitetsgaranti och service

Begagnade Staplare